top of page

אתי הילסום

אתי הילסום היתה יהודיה הולנדית, בת זמנה של אנה פרנק, שכתבה יומנים בזמן מלחמת העולם השניה. היא נרצחה באושוויץ ב 1943, בהיותה בת 29 שנים. היומנים שנכתבו בשנתיים האחרונות לחייה הם עדות לאהבה, חמלה, אמון בחיים ורוחניות עמוקה. היא מתארת ביומנים ובמכתבים שכתבה ממחנה הריכוז ווסטרבורק את התהליך הפנימי של אישה שבחרה להאמין ברוח האדם.

 

 

״אני מוכנה להעיד בכל מצב, ועד מותי שהחיים יפים ומלאי משמעות, ושזוהי אינה אשמתו של אלוהים שהדברים הם כפי שהם כעת, אלא אשמתנו שלנו. ניתנו לנו כל ההזדמנויות להיכנס לגן עדן, אבל עלינו עדיין ללמוד כיצד לנצל את ההזדמנויות הללו.״ (7 ביולי 1942)

etty box.jpg
bottom of page